شماره حساب فروشگاه گنبد تنورجهت خرید هر مدل  تنور گازی خانگی  هزینه ارسال که 30000 تومان است را به حساب فروشگاه واریز نمایید و هزینه تنور گازی را هنگام تحویل به مامور پست بپردازیدشماره کارت فروشگاه  گنبد تنور جهت واریز هزینه ارسال (بیعانه ) خرید تنور گازی :۶۱۰۴۳۳۷۲۲۷۰۷۱۴۰۲

بنام حبیب نوری

بانک ملت  مبلغ 30000 تومان واریز و سپس با شماره پشتیبانی  09353877793 تماس و یا در تلگرام قبض واریز ارسال کنید